Jednoduchá montáž

V zásadě se dá výtah Liftman umístit téměř kamkoliv ve vašem domě. Do každého pokoje, kterým jednoduše projede do dalšího patra. Pro umístění domácího výtahu lze využít i schodišťového prostoru nebo galerie.

Umístění v obytném prostoru

Vy rozhodujete o tom, kde bude stát váš domácí výtah Liftman. Dodržíme-li několik nejdůležitějších zásad, můžeme začít s řezáním otvoru.

.
.

Domovní výtahy montáž

Umístění ve schodišťovém prostoru

Také schodišťový prostor je vhodný pro montáž. Máte-li točité schodiště s dostatkem prostoru uprostřed, je možné výtah umístit přímo do středu a není nutné řezat otvory.

.

domovní výtahy montáž u schodiště

Čtyřmi kroky k vašemu domácímu výtahu

Montáž vašeho domácího výtahu Liftman obnáší pouze čtyři kroky. Pak vás čeká bezbariérová svoboda ve formě funkčního a elegantního domácího výtahu.

Krok 1: Odborný posudek

Nejprve Vás navštíví náš odborný poradce a nezávazně posoudí vaše možnosti z hlediska stavebních úprav. V této fázi je třeba vyřešit několik málo předpokladů pro umístění domácího výtahu: požadovaný prostor, napojení do zásuvky a výšku stropů. Náš poradce zaměří požadovaný prostor, zjistí výšky stropů v jednotlivých místnostech a tloušťku stropu.

Krok 2: Posouzení statiky

V druhém kroku následuje posouzení statiky. Pokud bude třeba, budou plány vašeho domu zkontrolovány statikem. Ten vydá posudek a doporučení k montáži.

Krok 3: Vyříznutí stropu

Odborní pracovníci vyříznou otvor do stropu. Tyto stavební práce jsou hotové během několika hodin a v případě montáže do schodišťového prostoru odpadají.

Krok 4: Samotná montáž

Posledním krokem je doručení a montáž vašeho domácího výtahu Liftman. Je třeba výtah namontovat, napojit, přezkoušet funkčnost, provést zkušební jízdu a zaškolit vás našimi servisními techniky.